Riekkola Infra Oy – Palvelut

Teiden, katujen ja pihojen kunnossapito sekä kiinteistöhuolto

 • Murskeiden levitys (Massmaster)
 • Kivien seulonta (ALLU seulamurskain)
 • Sorateiden lanaukset
 • Sorateiden jyräykset
 • Sorateiden seulonta (SAGA)
 • Katujen pesutyöt
 • Vallinkaato
 • Lumityöt
 • Harjaukset
 • Hiekoitukset
 • Liikennemerkkien asennukset ja huollot
 • Liikennemerkkien pesutyöt ja sulatukset
 • Sumupaalujen pesutyöt
 • Kaiteiden asennus ja huolto
 • Aurauskeppien asennus ja poisto
 • Avoharjaukset
 • Keräävät harjalla tehtävät harjaustyöt
 • Imevää harjausta vaativat harjaustyöt
 • Kiinteistöjen huoltopalvelut
 • Viheralueiden hoitotyöt ja kukkien kastelut

Maanrakennus

 • Pihojen ja kenttien rakentaminen
 • Talon rakentamisen maatyöt
 • Salaoja- ja sadevesijärjestelmien rakentaminen korjauskohteissa
 • Vesi- ja viemäriverkostojen rakentaminen
 • Teiden rakentaminen
 • Maa-aines toimitukset
 • Rakennuksen purkutyöt

Tienvarsien niitot ja raivaukset

 • Tienvarsiniitot
 • Tienvarsiraivaukset
 • Metsätienvarsien raivaukset
 • Energiapuun poisto tienvarsilta
 • Miestyöt niittotöissä ja raivaustöissä

Viemäreiden huolto

 • Sakokaivojen tyhjennykset
 • Sakokaivojen asennukset
 • Viemäreiden kuvaukset
 • Viemäreiden ja sadevesijärjestelmien pesutyöt
 • viemäreiden ja sadevesijärjestelmien imutyöt (kaivot)
 • Viemäreiden ja sadevesijärjestelmien saneeraukset
 • Viemäreiden ja sadevesijärjestelmien sulatustyöt (pesuri, bini)

Kuljetuspalvelut

 • Koneiden ja laitteiden kuljetukset
 • Rikkoutuneiden ja kolaroitujen autojen siirtokuljetukset
 • Kappaletavaran kuljetukset
 • Vaihtolavojen siirrot
 • Kuivaimutyöt